Model individuální - soukromé přípravy mládeže

1) Jednotlivci

 • Naprosto jasné individuální zaměření na zdokonalování fotbalových dovedností pro každou věkovou skupinu včetně teoretické přípravy.
 • Rychlá kondiční, koordinační speciální příprava - za velmi krátkou dobu výrazné výsledky a zlepšení své formy.

  Proč se jim je třeba věnovat?

  Individuální tréninkem lze u hráčů v krátké době dosáhnout výrazného zlepšení ve stránkách kondiční, technické a taktické.

  Jaké jsou výhody?

  Osobní přístup, věnování nezbytných detailů, včasná korekce, daleko větší efektivita než při hromadném tréninku 20 hráčů.

  Pro koho jsou určeny?

  Pro všechny, kdo mají zájem se během poměrně krátké doby zlepšit a zkvalitnit svůj fotbalový růst.
  "Fotbal je kolektivním sportem, avšak mnohdy jsou výsledky postaveny na kvalitách jednotlivců."

2) Dvojice, trojice, čtveřice

 • podobný model jako u jednotlivce, rychlé, výrazné zlepšení svých osobních možností
 • zábavnější forma výuky s kamarády - oblíbená forma
 • motivace
 • soutěživost
 • srovnávání výsledků, pokroků
 • časově neomezené
 • opakování tréninkových cyklů
 • zaměření na sportovní všestrannost
 • příprava na budoucí povolání - profifotbal