Klasický klubový model - dětský kolektiv

12 - 15 členů pro I. stupeň ZŠ
15 - 20 členů pro II. stupeň ZŠ

  • tréninková sportovní příprava - 2x-3x v týdnu pro I. stupeň ZŠ
  • 3x v týdnu pro II. stupeň ZŠ
  • rozdělení dětí podle data narození
  • na základě počtu dětí po ročnících nebo dva ročníky v jeden tým (např. 1. A 2. Třída ZŠ) pro dostatečný počet
  • po časově dostatečné přípravě dětí po fyzické a teoretické stránce navážeme na zápasy se soupeři a účast na turnajích po celé ČR
  • v zimním období možnost využití plochy s umělou trávou a plnohodnotné využití haly
  • hřiště na halovou kopanou, futsal a prostory, které hala nabízí např. sál na stolní tenis (pink pong) atd.
  • zaměření zejména na pohybové schopností dětí, rozvoj sportovního talentu se specializací fotbal, trénink morálně - volných vlastností, teoretická příprava, pravidla fotbalu a výuka chování ve sportovním kolektivu ke kamarádům, trenérům, vedoucím
  • působení trenérů na děti, školení v disciplíně, učení správné výživy a životosprávy již od dětského věku